BrykietyPelety  
    k

Bezobsługowe kotły na biopaliwa stałe (zakres mocy 20 - 1200 kW)

Urządzenia tego typu składają się z kotła oraz dodatkowego elementu - zbiornika paliwa z podajnikiem, który podaje paliwo do specjalnie skonstruowanego palnika umiejscowionego wewnątrz kotła. Zbiornik paliwa może być umiejscowiony z dowolnej strony kotła. Istnieje także możliwość dostawienia samego zbiornika z podajnikiem do już istniejącego kotła, po jego niewielkiej przeróbce, o ile sprawność i ogólny stan kotła są zadowalające.
Kotły te przystosowane są do spalania suchych paliw odnawialnych, takich jak brykiety drzewne (walcowe), pelety lub zrębki drzewne.

Automatycznie sterowany podajnik paliwa pozwala na długi okres pracy kotła (1 do 8 tygodni), bez konieczności uzupełniania paliwa w zbiorniku. Częstość uzupełniania paliwa zależy od wielkości zbiornika, sprawności kotła, stanu izolacji budynku oraz temperatur zewnętrznych. Dzięki temu rozwiązaniu kotłownia jest niemal całkowicie bezobsługowa, zapewniając duży komfort użytkowania, porównywalny z kotłami gazowymi i olejowymi.

 
 
 

Elektroniczny układ sterowania pozwala na utrzymanie zadanej temperatury na kotle C.O. oraz podłączenie do termostatu pokojowego i sterowania pogodowego. Podajniki są zabezpieczone przed przeniesieniem ognia do zbiornika z paliwem. Istnieje możliwość zapewnienia dostaw paliwa na podstawie automatycznie przekazywanego sygnału o niskim poziomie paliwa w zbiorniku do Działu Serwisowego EnBio. Kotły mogą być wyposażone w automatyczną zapalarkę paliwa, co dodatkowo sprawia, że stają się one w pełni zautomatyzowane.

Dla użytkowników indywidualnych oferowane są kotły o mocach od 20 do 80 kW. Dla użytkowników większych budynków oferta obejmuje kotły i kotłownie o mocy od 100 do 1200 kW. Kotły mogą pracować jako jednofunkcyjne (ogrzewanie lub ciepła woda) lub jako dwufunkcyjne (c.o. oraz c.w.u.).

Zastosowanie brykietów jako paliwa, zapewnia 50% obniżkę kosztów ogrzewania w stosunku do oleju opałowego oraz daje oszczędności i bardzo dużą wygodę w stosunku do pieców węglowych (uniknięcie uciążliwego dokładania, wybierania popiołu, zabrudzenia kotłowni czy smolenia komina).

Tak duże oszczędności wynikają z:

  • niższej ceny paliw drzewnych w porównaniu do innych paliw),
  • automatycznego dozowania paliwa (małych porcji w dokładnie określonym momencie kiedy istnieje zapotrzebowanie na ciepło),
  • bardzo wysokiej sprawności spalania w kotłach.

Do innych zalet kotłów na biopaliwa stałe można zaliczyć:

  • wykorzystanie odnawialnych paliw przyjaznych dla środowiska,
  • niską zawartość popiołu (do wykorzystania w ogrodzie jako naturalny nawóz),
  • możliwość pełnego zautomatyzowania kotłowni - bezobsługowość dla użytkownika/właściciela,
  • możliwość uzyskania dotacji lub nisko oprocentowanego kredytu preferencyjnego (z opcją umorzenia części kredytu).

Przykładowe koszty ogrzewania domku jednorodzinnego o pow. 250 m2 przedstawia poniższy wykres (dotychczasowe koszty ogrzewania podano na podstawie danych przykładowego domku wolnostojącego):