BrykietyPelety  
    k

Kotły zgazowujące drewno (na tzw. gaz drzewny z niem. holz gaz)

Są to kotły o mocach od 12 kW do 80 kW przeznaczone do spalania drewna w szczapach lub brykietów drzewnych. Technologia spalania zapewnia bardzo wysoką sprawność kotła (do 90%) dzięki spalaniu produktów w procesie zgazowywania drewna (pirolizy). W tego rodzaju kotłach następuje dwuetapowe spalanie drewna - najpierw zgazowanie, a następnie spalenie uzyskanego gazu drzewnego, na zasadzie analogicznej do kotła gazowego. Dzięki zaawansowanej konstrukcji w zależności od jakości i rodzaju paliwa, kotły wymagają uzupełnianie paliwa co 4 - 12 godzin. Zastosowana automatyka pozwala na utrzymywanie zadanej temperatury wody oraz stałej temperatury ogrzewanych pomieszczeń.

 
 
 
Ze względu na wykorzystaną technologię spalania paliwo musi mieć wilgotność niższą od 25%. Ze względu na trudności z zakupem suchego drewna na rynku, brykiety drzewne z gwarantowaną niską wilgotnością (6-8%) idealnie spełniają to wymaganie, jednocześnie podnosząc sprawność spalania dzięki ich wysokiej gęstości i kaloryczności.