BrykietyPelety  
    Kotły
Każdy inwestor stojący przed nową inwestycją lub koniecznością modernizacji obecnego układu ogrzewania stoi przed dylematem wyboru technologii i paliwa. Najczęściej bierze się pod uwagę następujące czynniki:
- koszty ogrzewania,
- stopień automatyzacji - wygodę dla użytkownika,
- aspekty ochrony środowiska.

Wszystkie paliwa stałe (drewno, brykiety, pelety, węgiel) mogą być spalane w tzw. kotłach i piecach uniwersalnych na paliwa stałe. Wiąże się to jednak ze znacznie niższą sprawnością spalania paliwa, co przekłada się bezpośrednio na jego większe zużycie. Aby podnieść sprawność spalania i zmniejszyć zużycie paliwa przy jednoczesnym zwiększeniu komfortu obsługi, poleca się stosowanie specjalnych kotłów do spalania paliw drzewnych.