BrykietyPelety  
    Drewno kominkowe

Drewno jako opał jest najstarszym i najbardziej naturalnym rodzajem paliwa. Z jednej strony wykorzystanie drewna jest związane z jego walorami estetycznymi, a z drugiej narażone jest na ryzyko niestabilnej jakości. Trudności w oszacowaniu realnego kosztu wykorzystania drewna do celów grzewczych wynikają ze sposobu pomiaru drewna w sprzedaży oraz rzeczywistej wilgotności.
Stosuje się dwie jednostki do pomiaru drewna, które są zwykle mylone, z czego wynikają zarówno nieścisłości jak też niezgodności co do cen:

  • Metr sześcienny [m3] - jednostka teoretyczna określająca ilość drewna przy teoretycznym założeniu, że pomiędzy poszczególnymi elementami drewna nie ma żadnych wolnych przestrzeni; jest to więc objętość samego drewna bez "powietrza" miedzy szczapami czy kłodami; jednostka stosowana głównie leśnictwie i przemyśle drzewnym,
  • Metr przestrzenny [mp] - jednostka stosowana praktycznie do pomiaru drewna traktowana jako ilość drewna w skrzyni o wymiarach 1 x 1 x 1 metr; jednostka nie uwzględnia ilości wolnych przestrzeni pomiędzy elementami drewna.
 
 
 
Problemem w przypadku stosowania jednostki "mp" jest fakt, że w zależności od sposobu nasypania lub ułożenia drewna rzeczywista ilość drewna może się od siebie bardzo różnić.
Drugim problemem drewna do celów opałowych jest jego niestabilna wilgotność. Drewno pozyskane na wiosnę, składowane w kłodach przez okres lata i porąbane jesienią wyschnie zwykle do wilgotności nie mniejszej niż 35-45%. Podobna sytuacja wystąpi w przypadku składowania drewna w nieprzewiewnych miejscach (np. w typowo wykorzystywanym miejscu pod schodami domu). Drewno naprawdę dobrze wysuszone (do wilgotności rzędu 20%) wymaga wczesnego porąbania i składowania w dobrze przewiewnym miejscu przez 2 lata, co zwykle nie jest możliwe dla przeciętnych warunków mieszkalnych ani nie jest oferowane przez większość dostawców drewna kominkowego. W tej sytuacji konsekwencją stosowania nadmiernie wilgotnego drewna jest niszczenie kominków i pieców.
Pomimo powyższych wad, w odpowiedzi na zapotrzebowania naszych Klientów oferujemy drewno kominkowe różnych gatunków drewna (brzoza, dąb, buk). Drewno jest porąbane w szczapy. Oferta obejmuje także dowóz do Klienta.
Po szczegółową ofertę prosimy o przejście do działu zamówienia